Viktoria (Vítězslava Krahmerová)


Viktoria narozena v Plzni, kde vystudovala oděvní průmyslovou školu - obor návrhářství.

Od pěti let byla pod pedagogickým vedením hře na housle u Vlasty Frieslové na plzeňské ZUŠ.

 

S umístěním na předních místech se účastnila po dobu studií celé řady soutěží jak sólového, tak komorního charakteru v různých hudebních uskupeních, převážně v klavírním triu.


Posléze hrála v několika orchestrech v 1. houslích, včetně irského
Cork school of music symphony orchestra a Cork symphony orchestra po dobu 4 let. Účastnila se hudebních kurzů vynikající přední české houslistky Jany Novákové Vonáškové.


Donedávna hrála po dobu 5 let v komorním orchestru
Consortium Musicum, který se zaměřoval převážně na interpretaci barokní hudby pod vedením uznávaného západočeského dirigenta, pedagoga, cemballisty a varhaníka pana Víta Aschenbrennera. Soubor hojně celoročně koncertuje  v České republice i v zahraničí a v rámci mezinárodních festivalů.


Současně hraje kromě své sólové činnosti v prních houslích v Plzeňském orchestrálním sdružení pod vedením dirigenta Ivo Pavelky.

 

 

Od 18-ti let začala studovat soukromě zpěv u konzervatorních učitelů, z nichž nejvýznamější byla sopranistka, sólistka Státní opery a vynikající pedagožka Simona Procházková.


V posledních letech vykazovala širokou koncertní činnost jako sólistka na poli duchovní hudby s klavíristou
Petrem Novákem a taktéž v duu Angelorum s harfistkou Katarínou Ševčíkovou, s kterou se prezentovaly se smíšeným repertoárem složeným z popu, klasické, filmové a muzikálové hudby.


Již 15 let mimo jiné doprovází sólově svatební obřady houslemi i zpěvem na mnoha místech české republiky, ale taktéž v Irsku.


Viktoriina bohatá emocionalita, dlouhodobá zkušenost s publikem a nezaměnitelný hlasový projev propůjčuje jak svatebním obřadům, tak sólovým koncertů pro posluchače nezapomenutelný zážitek i skrz hudbu zajímavý pohled do jejich vlastních niter.

 

Mnoho umělců jak domácích, tak mezinárodních inspirovaly Viktorii na její hudební cestě, což lze pozorovat na jejím repertoárovém výběru. Důležitým momentem byla však návštěva koncertu americké tančící houslistky Lindsey Stirling, kdy oslovena hloubkou a opravdovostí této umělkyně spolu s profesionálním projevem a důkazem, že lze zůstat věrná sama sobě a přitom si jít za svým snem, rozhodla se Viktoria definitivně pro profesionální dráhu umělkyně na plný úvazek spolu s plnou podporou jejího manžela.

 

Viktoria mluví plynně česky, anglicky a německy.